Výnos berní v letech 1567-1592 v českých kopách.

Rok

Domovní

Nedoplatky

Z kapitálu

Židovská

Prodejní

Posudné

Přibližný úhrn

1567

43.569

 

8189

   

33.580

85.338

1568

?

 

?

 

-

52.407

 

1569

?

 

?

 

-

45.327

 

1570

60.531Ví

14.500 (1567-69)336)

í

 

45.962

43.196

149.689 Vť

1571

65.910332)

4.500 (1571)

1800

 

23.332

30.442

121.484

1572

?

15.000 (1571)

   

12.548

33.675

 

1573

?

36.949(1571-73)

   

2.185 (VŤ r.)

   

1574

56.222

60.090 (1567-73)

   

-

   

1575

55.013

26.000 (1571-72)

   

?

   

1576

51.360

     

?

   

1577

53.523

     

?

   

1578

25.593 1(1/2r.)

     

-

   

1579

32.266 (l/a r.)

     

?

   

1580

?

75.000 (celkem)

   

?

   

1581

?

     

-

   

1582

?

     

-

   

1583

8.073 (V2 r-)333)

     

-

   

1584

?

     

-

51.8271/,

 

1585

?

     

-

60.225V2

 

1586

30.500334)

     

-

59.148-24

89.648-24

1587

       

asi 29.330

   

1588

     

1400

asi 29.330

   

1589

     

1400

asi 29.330

   

1590

     

1400

asi 29.330

29.202

 

1591

50.640335)

   

1400

asi 29.330

49.423-52

130.794

1592

 

108.109 (1583-91)

     

40.405-8

 


[A M V. St. manip. S 15/2, fol. 283].

[Ibid. S 15/10-III.].

[SČ. VII..].

[A M V. St. manip. S 15/14-I.].

[A M V. St. manip. S 15/14-I.].

Pro nedostatek zachovaných zpráv o úhrnném výnosu všech druhů daní v jednotlivých letech, podařilo se mi zjistiti přibližný výnos pouze pro pět roků. Dva roky bez prodejních daní a tři s daněmi prodejními. V prvém případě pohybuje se výnos mezi 80 a 90, v druhém mezi 120 a 150 tisíci čes. kop. Udati průměrné číslo ročního výnosu bylo by za těchto okolností příliš odvážné. Nicméně Plachtův odhad (s. 161) 120 tisíc čes. kop pro naše čtvrtstoletí zdá se mi spíše výše než nízce pojatý. Mně z tohoto pětiletí vycházel by průměr 115.390 čes. kop.

Kdybychom ovšem měli srovnávati výsledky s obdobím před r. 1567, musíme si uvědomit, že nemůžeme klásti čísla vedle čísel, neboť v posl. třetině XVI. stol. nastalo u nás již značné znehodnocení peněz. Srovnáváme-li ceny životních potřeb, nejspíše o 33 až 50 procent.
Přihlásit/registrovat se do ISP