7. DOMESTICUM.

Jestliže sněm usnesl, že jistá částka berně - obyčejně 5 až 8 tisíc čes. kop - má býti odevzdána pro zemské potřeby, odváděli ji nejvyšší berníci podle vládního mandátu ke Dskám zemským, jež platily za ústředí zemské autonomie [SČ. X.]. Toto usnesení dalo se od r. 1596 pravidelně. Takový byl vznik domestika, z něhož placeny byly zemské stavby, zejména opravy zemských domů, příspěvky na stavbu kostela sv. Víta (1607), vypláceny subvence na statky nejv. purkrabí nebo nejvyššího písaře, jestliže investice do nich byly příliš neúměrné jejich výnosu, dále opravy na Karlštejně, opravy kaple Všech svatých, subvence Karlově universitě, platy zemským lékařům a chirurgům a p. Náklad na berní správu hrazen byl z výnosu berně, také zaměstnanci zemských statků vydržováni byli v jejich režii. Nicméně i úředníky nejvyššího berničného úřadu a krajské berníky dlužno počítati za úředníky zemské samosprávy.
Přihlásit/registrovat se do ISP