VII. BERNĚ VNĚJŠÍCH KRAJŮ KRÁL. ČESKÉHO.

CHEBSKO-LOKETSKO-KLADSKO.

Odchylné postavení těchto tří krajů k ostatku Českého království bývalo v XVI. st. často předmětem sněmovního jednání, čehož výrazem jsou sněmovní články (artykuly), v nichž od sedmdesátých let XVI. století býval jim věnován zvláštní společný odstavec, žádající pravidelně panovníka, aby zmíněné kraje přivedeny byly jistým způsobem -,a ten navrhován býval v různých letech různě - k tomu, aby s ostatním královstvím srovnaly se ve výši berně. Tu a tam mihne se již i pojem "äussere kreise", zejména y korespondenci komorní, ale jest to jen "terminus technicus", neboť stejného postavení státoprávniho všem těm krajům nikdo nepřisuzoval, takže vše, co je spojovalo v sněmovních artykulech v jediný článek, byla právě jejich svorná vůle vyhnouti se rovnoměrnému bernímu zatížení s ostatní zemí, proti kteréž snaze se čeští stavové pochopitelně bránili.

Státoprávní postavení každého z těchto krajů k českému království bylo jiné. Zásadní rozdíl v té věci byl mezi Chebskem na jedné a ostatními dvěma kraji na druhé straně. Pokud v té věci byly snad nějaké pochybnosti, byly zásadně rozřešeny právě v letech, o nichž píši.
Přihlásit/registrovat se do ISP