Tabulka zjištěných berních pomocí.

(V míšeňských kopách - tolarech).

 

Chebsko

Loketsko

Kladsko

1523

 

600

 

1543

4.285 (5.000 zl.)

600

 

1557

 

600

 

1559

     

1560

 

I2.400

 

1561

 

1

 

1562

3.857 (4.500 zl.)

   

1563

3.857 (4.500 zl.)

 

1.715 (2.000 zl.)

1564

2.571 (3.000 zl.)

1.715 (2.000 zl.)

1.715 (2.000 zl.)

1566

 

800

 

1567

2.571 (3.000 zl.)

2.143 (2.500 zl.)

16 gr. čes. z lánu.

1570/2

3.428 (4.000 zl.)

2.143 (2.500 zl.)

 

1573

-

3.428 (4.000 zl.)

 

1580

1.715 (2.000 zl.)

2.000

32 gr. č. z lánu

1581

1.715 (2.000 zl.)

2.000

 

1582

1.715 (2.000 zl.)

   

1588

22.000 (za 1579-88)

   

1593

10.000 (1589-93)

   

1594

-

10.000 + 2.000 půjčky

 

1595

-

-

-

1596 1597

2.571 (3.000 zl.)

|3.428 (4.000 zl.)

9.774

1598

-

-

4.000

1599

5.143 (6.000 zl.)

1.440

-

1600

2.571 (3.000 zl.)

-

-

1601

2.571 (3.000 zl.)

-

13.000

1602

2.571 (3.000 zl.)

15.000

10.000

1603

3.000 (3.500 zl.)

-

13.000

1604

2.400 (2.800 zl.)

2.400

9.000?[Jako úhrada za prominutou zemskou hotovost].

 

  1. Chebsko

Loketsko

Kladsko

1605

7.715 (9.000 zl.)

1.417 (1653 zl. 20 kr.)

 

1606

 

2.400

12.000

1607

2.400

   


Loketsko r. 1605:

[Údaje nejsou úplné; otiskuji jen ty, jež se mi podařilo opatřiti z přímých pramenů, totiž ze "Sněmů českých" a z akt komorních. Data o Kladsku jsou zejména neúplná. Mezi roky 1579-1595 Kladsko platilo několikráte berni, ale výši její nepodařilo se mi zjistiti, neboť nebyla svolována paušálem, nýbrž podle výnosu tamní dvojnásobné berně lánové. Pokud u Loketská rozcházel se někdy údaj z aktů komory s číslem zjištěným odjinud Dr. Schreiberem, dal jsem přednost pramenu komornímu].
Přihlásit/registrovat se do ISP