Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích63
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů35
40/2009Zákon trestní zákoník31
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení29
262/2006Zákon zákoník práce28
99/1963Občanský soudní řád27
187/2006Zákon o nemocenském pojištění27
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)26
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)26
155/1995Zákon o důchodovém pojištění26
372/2011Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)25
435/2004Zákon o zaměstnanosti24
117/1995Zákon o státní sociální podpoře22
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů22
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty22
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti19
234/2014Zákon o státní službě19
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky18
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů18
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích17

12345>>ISP (příhlásit)