Hospodářský výbor

Předseda

Ing. Vladimír Budinský
Ing. Josef Holub

Místopředseda

Ota Fejfar
Ing. Ludvík Motyčka
Ing. Vladimír Procházka, CSc.ISP (příhlásit)