Hospodářský výbor

Předseda

Ing. Josef Hojdar
Miroslav Kapoun

Místopředseda

MVDr. Marian Bielesz
Miroslav Kapoun
Ing. Martin Říman
Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.
Ing. Karel Vymětal

Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Podvýbor pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury
Podvýbor pro letectví a kosmonautiku
Podvýbor pro obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu
Podvýbor pro podporu malého a středního podnikání
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví
Podvýbor pro síťová odvětví (energetika, telekomunikace, informační systémy a pošta)
ISP (příhlásit)