Zemědělský výbor

Předseda

Ing. Ladislav Skopal

Místopředseda

Ing. Jan Grůza
Ing. Pavel Kováčik
Bc. Oldřich Němec
MVDr. Jaroslav Pešán
Ing. Petr Zgarba

Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství a veterinární činnost
Podvýbor pro rozvoj venkova
ISP (příhlásit)