Zahraniční výbor

Předseda

Ing. Vladimír Laštůvka

Místopředseda

RNDr. Václav Exner, CSc.
RNDr. Vilém Holáň
Jan Kavan
Mgr. Helena Mallotová
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
Dr. Libor Rouček
Mgr. David Šeich
Ing. Jan Zahradil

Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí
Podvýbor pro styk s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy a kontrolu obchodu s vojenským materiálem
ISP (příhlásit)