Výbor pro obranu a bezpečnost

Předseda

Mgr. Jan Vidím

Místopředseda

Václav Frank
JUDr. Petr Ibl
Tomáš Kladívko
JUDr. Vlasta Parkanová
Bc. Pavel Severa
Doc.Ing. Miloš Titz, CSc.

Podvýbor pro integrovaný záchranný systém
Podvýbor pro obecní policii
Podvýbor pro problematiku korupce
Podvýbor pro problematiku migrace
Podvýbor pro profesionalizaci AČR
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zpravodajské služby
ISP (příhlásit)