Rozpočtový výbor

Předseda

Ing. Miroslav Kalousek
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Ing. Miloslav Vlček

Místopředseda

Ing. Martin Kocourek
RSDr. Ing. Svatomír Recman
Ladislav Šustr
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.
Ing. Jiří Václavek

Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie
Podvýbor pro kontrolu
Podvýbor pro státní aktiva a pasiva a činnost Finančně analytického útvaru
ISP (příhlásit)