Stálá komise pro bankovnictví

Místopředseda

JUDr. Karel Kühnl
Ing. Jan Mládek, CSc.
Ing. Miroslav Pátek
RSDr. Ing. Svatomír Recman
Josef VíchaISP (příhlásit)