Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Předseda

PaedDr. Květoslava Čelišová

Místopředseda

Ing. Alena Páralová
MUDr. Vladimír Říha
Antonín SýkoraISP (příhlásit)