Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Vedoucí delegace

Ing. Miroslav Beneš
MUDr. Miroslav OuzkýISP (příhlásit)