Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Vedoucí delegace

MUDr. Josef JanečekISP (příhlásit)