Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ

Předseda

Doc.Ing. Miloš Titz, CSc.ISP (příhlásit)