Sněmovní tisk 1134
Novela z. o kompenzačním bonusu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1134/0 dne 18. 1. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 52/21, PID KORNBXDDAG6R.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 18. 1. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 91).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1134/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 106, usnesení č. 1463).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 1134/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 1134/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9., 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1518).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 82/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7205Marian Jurečka19429-29640.doc (49 KB) / PDF (222 KB, 2 strany) 19. 1. 2021 v 13:21:53
7206Marian Jurečka19430-29641.doc (54 KB) / PDF (240 KB, 3 strany) 19. 1. 2021 v 13:23:10
7218Mikuláš Ferjenčík19442-29657.docx (17 KB) / PDF (218 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 08:50:39
7219Mikuláš Ferjenčík19443-29658.docx (12 KB) / PDF (166 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 08:52:16
7220Mikuláš Ferjenčík19444-29659.docx (829 KB) / PDF (93 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 08:53:28
7221Mikuláš Ferjenčík19445-29660.docx (829 KB) / PDF (98 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 08:54:45
7222Mikuláš Ferjenčík19446-29661.docx (829 KB) / PDF (102 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 08:56:11
7279Jan Volný19503-29727.docx (54 KB) / PDF (306 KB, 2 strany) 22. 1. 2021 v 07:18:57
7281Mikuláš Ferjenčík19505-29731.docx (20 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 22. 1. 2021 v 09:00:37
7282Mikuláš Ferjenčík19506-29732.docx (22 KB) / PDF (218 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:01:00
7283Mikuláš Ferjenčík19507-29733.docx (20 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 22. 1. 2021 v 09:01:29
7284Mikuláš Ferjenčík19508-29734.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:01:50
7285Mikuláš Ferjenčík19509-29735.docx (20 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 22. 1. 2021 v 09:02:13
7289Mikuláš Ferjenčík19513-29739.docx (19 KB) / PDF (191 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:10:41
7290Věra Kovářová19514-29740.doc (65 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:25:46
7291Věra Kovářová19515-29741.doc (65 KB) / PDF (232 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:29:15


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, samostatná výdělečná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)