Stenografický zápis 79. schůze, 9. února 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vlastimil Válek
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.53 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


477. Finanční závazky státu obsažené v Koncesionářské smlouvě na Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP /sněmovní tisk 1123/

Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Iva Kalátová
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


497. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/10/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Miroslav Balatka
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Miroslav Balatka
Poslanec Karel Krejza
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Procházková
Poslankyně Iva Kalátová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Miroslav Balatka
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Senátor Miroslav Balatka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 17.41 do 17.45 hodin.)

Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 17.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


498. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/6/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Senátor Lumír Kantor
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Místopředseda PSP Tomio Okamura


499. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/6/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Senátor Lumír Kantor


500. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. /sněmovní tisk 1134/2/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP