Sněmovní tisk 175
Novela z. - autorský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 2018.
  Návrh zákona 21. 12. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 175/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 175/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1., 1. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 155, usnesení č. 488).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 50/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1518Lenka Kozlová13742-20382.docx (14 KB) / PDF (180 KB, 4 strany)
13742-20383.docx (14 KB) / PDF (232 KB, 3 strany)
13742-20384.docx (16 KB) / PDF (190 KB, 3 strany)
 30. 10. 2018 v 08:49:48
1533Kateřina Valachová13757-20399.docx (12 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 30. 10. 2018 v 15:42:40
1534Kateřina Valachová13758-20403.docx (12 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 30. 10. 2018 v 15:54:54


Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, bezplatné služby, obchodní licence, péče o postižené osoby, zákonnost, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)