Sněmovní tisk 198
Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 198/0 dne 7. 6. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 904/8, PID UVLMKGIZS913.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2018 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 380).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 124, usnesení č. 552).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2018 jako senátní tisk 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 7. 2018 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 281/2 (usnesl se).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 492).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 3. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 9. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 46/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní dohoda, ochrana investic, podpora investic, Polsko, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)