Sněmovní tisk 235
Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 10. 7. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 908/17, PID ALBSAP8LJGMX.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 512).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 235/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 235/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 12. 9. 2019 na 34. schůzi přerušeno. Mezinárodní smlouva 28. 11. 2019 nebyla schválena.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 7. 2018 jako senátní tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 309/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 512).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestní soudISP (příhlásit)