Sněmovní tisk 248
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 248/0 dne 25. 7. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 452/18, PID KORNAY5GBJPC.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Jan Kubík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 513).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 248/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 86, usnesení č. 821).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 7. 2018 jako senátní tisk 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 8. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 9. 2018 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 9. 2018 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (usnesl se).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 538).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, revize dohody, volně žijící savci, živočišná říšeISP (příhlásit)