Sněmovní tisk 253
Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 3. 8. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 160/18, PID ALBSALQE7NVI.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 515).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 85, usnesení č. 820).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 8. 2018 jako senátní tisk 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 8. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 9. 2018 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (usnesl se).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 10. 2018 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 524).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 8. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 30/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, lékařský výzkum, lékařství, lidská právaISP (příhlásit)