Sněmovní tisk 260
Novela z. o státním občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 13. 7. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 13. 7. 2018 senátorům jako tisk 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 480).
  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 507).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 776/18, PID KORNB4396DTG.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 665).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 7. 2019 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 217).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 207/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvojí státní příslušnost, potomek, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)