Sněmovní tisk 264
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 28. 8. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 84/18, PID KORNASREC88X.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 517).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 264/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 264/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 83, usnesení č. 818).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 8. 2018 jako senátní tisk 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 10. 2018 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2018 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 320/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 75).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová úmluva, daňový základ, dvojí zdanění, ziskISP (příhlásit)