Sněmovní tisk 281
Úml. o ochraně rostlin a živočichů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 17. 9. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 710/18, PID KORNAZBB72N2.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 518).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 281/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 87, usnesení č. 822).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 9. 2018 jako senátní tisk 324/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 11. 2018 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 324/1 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2018 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 324/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 83).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chráněné území, chráněný druh, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana životního prostředí, přírodní rezervaceISP (příhlásit)