Sněmovní tisk 366-E
Návrh doporučení Rady o přístupu prac.a OSVČ k soc.ochraně

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 7416/18, COM(2018) 132 final

Předkladatel: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 8. 1. 2019 jako sněmovní tisk 366-E/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 9. 1. 2019.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila nesouhlas.Deskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, sociální vzájemné pojištění, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)