Dokument EU 7416/18

Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
/kód dokumentu 7416/18, COM(2018) 132 final, 2018/0059 (NLE)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovních tisků 366-E, 543-E.ISP (příhlásit)