Sněmovní tisk 420
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 1. 3. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 171/19, PID ALBSB9S92LBO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 614).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 420/3, který byl rozeslán 16. 7. 2019 v 12:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 420/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 714).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 245).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 311/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2788Patrik Nacher15012-22353.doc (141 KB) / PDF (385 KB, 15 stran) 7. 5. 2019 v 13:44:31
2814Patrik Nacher15038-22384.doc (68 KB) / PDF (287 KB, 3 strany) 9. 5. 2019 v 10:25:24
2887Radim Fiala15111-22521.docx (15 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 23. 5. 2019 v 14:34:51
2892Patrik Nacher15116-22530.doc (61 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 24. 5. 2019 v 11:08:50
2899Martin Jiránek15123-22540.docx (10 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 27. 5. 2019 v 17:41:00
3068Leo Luzar15292-22863.docx (20 KB) / PDF (212 KB, 1 strana) 28. 6. 2019 v 15:48:52
3096Patrik Nacher15320-22931.doc (52 KB) / PDF (166 KB, 1 strana) 10. 7. 2019 v 13:23:38
3097Patrik Nacher15321-22932.doc (71 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 10. 7. 2019 v 13:25:08
3104Martin Jiránek15328-22947.docx (8 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 09:20:46
3108Martin Jiránek15332-22954.docx (10 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 10:25:17
3109Martin Jiránek15333-22955.docx (8 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 10:25:35
3119Radek Koten15343-22968.docx (33 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 11:57:53


Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, smlouva, telekomunikace, telekomunikační politika, zánik smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)