Sněmovní tisk 450
Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 3. 4. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 245/19, PID ALBSB9TDWFYO.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Bžoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 7. 2019 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 694).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 450/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 9. 2019 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 57, usnesení č. 708).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 4. 2019 jako senátní tisk 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 5. 2019 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 60/1.
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 166).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 9. 2019.Deskriptory EUROVOCu: armáda, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, NATO, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, společná bezpečnostní a obranná politikaISP (příhlásit)