Sněmovní tisk 485
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 1. 2020 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 293).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3297Karel Rais15521-23360.docx (56 KB) / PDF (431 KB, 9 stran) 10. 9. 2019 v 09:35:38


Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, průmyslový výzkum, rozpočet na výzkum, státní podpora, vědecký výzkum, výzkum a vývoj, vztahy mezi průmyslem a výzkumem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)