Sněmovní tisk 487
Sml.mezi ČR a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 17. 5. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 847/18, PID KORNB3UKT5ZX.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 942).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 487/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 127, usnesení č. 1297).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 5. 2019 jako senátní tisk 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 6. 2019 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 249).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 50/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KyrgyzstánISP (příhlásit)