Sněmovní tisk 503
Novela z. o pedagogických pracovnících - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 53, dokument 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 3. 2021 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 53/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 154).
  Návrh projednán dne 18. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 155).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 503/6.


  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 13. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila.

  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 1., 15. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 386).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4428František Vácha16652-25225.doc (31 KB) / PDF (223 KB, 1 strana) 20. 2. 2020 v 13:51:50
4466Lukáš Bartoň16690-25286.docx (895 KB) / PDF (1 MB, 17 stran) 2. 3. 2020 v 13:45:31
4484Tereza Hyťhová16708-25312.docx (19 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 14:34:55
4490Václav Klaus16714-25318.doc (137 KB) / PDF (333 KB, 11 stran) 3. 3. 2020 v 14:52:58
5200Jiří Mihola17424-26360.doc (84 KB) / PDF (421 KB, 6 stran) 6. 5. 2020 v 13:39:06
5202Jiří Mihola17426-26361.doc (47 KB) / PDF (209 KB, 1 strana) 6. 5. 2020 v 13:40:45
5302Tereza Hyťhová17526-26556.docx (20 KB) / PDF (343 KB, 5 stran) 24. 5. 2020 v 18:43:54
5358Lukáš Bartoň17582-26643.docx (16 KB) / PDF (210 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 18:01:30
5359Lukáš Bartoň17583-26644.docx (16 KB) / PDF (269 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 18:02:11
5360Lukáš Bartoň17584-26645.docx (249 KB) / PDF (455 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 18:02:32
5361Lukáš Bartoň17585-26646.docx (14 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 18:03:06
5516Marek Výborný17740-26834.doc (62 KB) / PDF (412 KB, 6 stran) 2. 6. 2020 v 17:11:15
5744Lukáš Bartoň17968-27123.docx (18 KB) / PDF (179 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 18:39:22
6463Lukáš Bartoň18687-28565.docx (16 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 19. 10. 2020 v 18:18:23
7095Marcela Melková19319-29449.docx (13 KB) / PDF (228 KB, 1 strana) 15. 12. 2020 v 10:57:55
7096Lukáš Bartoň19320-29454.docx (901 KB) / PDF (1 MB, 18 stran) 15. 12. 2020 v 11:25:10
7097Lukáš Bartoň19321-29455.docx (17 KB) / PDF (269 KB, 3 strany) 15. 12. 2020 v 11:26:36
7098Jiří Mihola19322-29456.doc (48 KB) / PDF (213 KB, 1 strana)
19322-29457.doc (48 KB) / PDF (213 KB, 1 strana)
 15. 12. 2020 v 13:59:40
7099Jiří Mihola19323-29458.doc (49 KB) / PDF (218 KB, 1 strana) 15. 12. 2020 v 14:01:29
7100Jiří Mihola19324-29459.doc (50 KB) / PDF (217 KB, 1 strana) 15. 12. 2020 v 14:02:32
7111Kateřina Valachová19335-29469.docx (20 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 15. 12. 2020 v 16:04:35
7115Antonín Staněk19339-29472.docx (13 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 15. 12. 2020 v 17:51:12


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, učitel, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)