Sněmovní tisk 51
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 5. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 242/17, PID KORNAFWK2QT6.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 1. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 22. 5. 2018 na 13. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 51/4, který byl rozeslán 29. 5. 2018 v 17:38.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 51/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 298).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2018 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 484).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 193/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
541Martin Kupka12765-18662.docx (204 KB) / PDF (301 KB, 2 strany) 10. 4. 2018 v 10:59:48
570Lukáš Černohorský12794-18694.docx (7 KB) / PDF (188 KB, 4 strany) 11. 4. 2018 v 17:07:22
571Petr Pávek12795-18695.doc (29 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 11. 4. 2018 v 17:58:09
771Leo Luzar12995-19014.docx (16 KB) / PDF (341 KB, 4 strany) 21. 5. 2018 v 10:38:29
787Ondřej Polanský13011-19034.doc (38 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 16:28:57
788Ondřej Polanský13012-19036.doc (53 KB) / PDF (290 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 16:31:50
789Radek Koten13013-19035.docx (17 KB) / PDF (237 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 16:31:45
792Jiří Běhounek13016-19039.doc (64 KB) / PDF (271 KB, 7 stran) 22. 5. 2018 v 16:56:17
809Martin Kolovratník13033-19063.docx (16 KB) / PDF (350 KB, 2 strany) 23. 5. 2018 v 08:46:55
810Martin Kolovratník13034-19064.docx (23 KB) / PDF (398 KB, 7 stran) 23. 5. 2018 v 08:47:16
836Ondřej Polanský13060-19099.docx (24 KB) / PDF (190 KB, 2 strany) 24. 5. 2018 v 01:09:43
844Martin Kolovratník13068-19115.docx (15 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 24. 5. 2018 v 12:03:19
851Leo Luzar13075-19129.docx (20 KB) / PDF (581 KB, 3 strany) 25. 5. 2018 v 11:34:58


Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, dopravní doklady, motorové vozidlo, pozemní doprava, přepravní předpisy, silniční doprava, technická kontrola, uplatňování právních předpisů EU

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)