Stenografický zápis 13. schůze, 22. května 2018Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec František Vácha
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Tomáš Martínek


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Juříček


7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení

Senátor Libor Michálek
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


8. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení

Poslanec Ivo Vondrák
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 16.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 16.42 do 16.43.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Radek Koten
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Koten
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Koten


9. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Volný
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


10. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Zdeněk Ondráček


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Poslanec Jan Chvojka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kupka


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Sadovský


15. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jakub Michálek
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Sadovský


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Petr Fiala


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání skončilo v 18.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP