Sněmovní tisk 533
Sml. mezi ČR a Mongolskem o zpětném přebírání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 533/0 dne 25. 6. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 783/17, PID KORNA9DB47OD.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Karla Šlechtová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 948).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 533/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 132, usnesení č. 1302).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 6. 2019 jako senátní tisk 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 102/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 247).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 2. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 9/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mongolsko, nelegální migrace, policejní spolupráce, vyhoštěníISP (příhlásit)