Sněmovní tisk 59
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 22. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1323/17, PID ALBSARRHBJQW.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 131).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 131).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 244, dokument 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2018 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 244/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 4. 2018 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 4. 2018 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 244/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 4. 2018 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 376).
  Návrh projednán dne 4. 4. 2018 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 377).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 4. 2018 poslancům jako tisk 59/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 4. 2018 poslancům jako tisk 59/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 83, usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2018.
  Prezident zákon podepsal 25. 4. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 4. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 72/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, rozdělení na volební kraje, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)