Stenografický zápis 7. schůze, 2. března 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Kolovratník


54. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Čižinský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Žáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura


18. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Jana Vildumetzová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Zuzana Ožanová
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
Poslanec Ivan Adamec


54. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.25 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Martin Kolovratník


18. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Poslanec Karel Krejza
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Jan Birke
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jakub Michálek
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Jana Vildumetzová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Jana Vildumetzová


29. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP