Sněmovní tisk 594
Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 17. 9. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 584/16, PID KORNA83J4W1H.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 949).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 594/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 133, usnesení č. 1303).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 9. 2019 jako senátní tisk 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 10. 2019 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2019 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 284).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, Česká republika, Gruzie, mezinárodní spolupráce, omamná látka, organizovaný zločin, policejní spolupráce, terorismus, trestná činnost, trestný činISP (příhlásit)