Sněmovní tisk 691
Sml. o vydávání mezi ČR a Argentinskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 691/0 dne 7. 1. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1622/16, PID RACKA8SG8WCA.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 953).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 137, usnesení č. 1307).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 1. 2020 jako senátní tisk 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 186/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 389).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Argentina, Česká republika, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce, soudní spolupráce, vydáníISP (příhlásit)