Sněmovní tisk 702
Novela z. o užívání státních symbolů ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 152, dokument 152/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 9. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 10. 2021 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 152/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 152/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 311).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 414/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5280Jan Hamáček17504-26512.docx (19 KB) / PDF (227 KB, 4 strany) 14. 5. 2020 v 18:25:13
7998Pavel Jelínek20222-30719.DOCX (24 KB) / PDF (259 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 16:15:21


Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, státní symbol, úřední dokument, úřední razítko

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)