Sněmovní tisk 80
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Jaroslav Foldyna předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 80/0 dne 9. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0080.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2018 jako tisk 80/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 163/18, PID ALBSAVYJ2XDE.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11., 12. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 191).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 80/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 80/4, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 22:04.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 80/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 320).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 333, dokument 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 11. 2018 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 27).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 80/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 80/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 15, usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 306/2018 Sb.



Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň z příjmů, dvojí zdanění, loď, mezinárodní vodní cesta, mzda, Nizozemsko, pracovník v zahraničí, vnitrozemská vodní cesta

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)