Sněmovní tisk 881
Vl.n.z.o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 881/0 dne 2. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 492/20, PID KORNBPMKG8CA.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2020 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: Bc. Lucie Šafránková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1250).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 254, usnesení č. 1250).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 325, dokument 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 11. 2020 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 25).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 881/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 881/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1381).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 539/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, odborná kvalifikace, příprava při zaměstnáníISP (příhlásit)