Sněmovní tisk 96
Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 96/0 dne 14. 2. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 48/18, PID KORNATQJH9S1.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 169).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 96/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro životní prostředí projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 96/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 123, usnesení č. 551).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 2. 2018 jako senátní tisk 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2018 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2018 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 5. 2018 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 423).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 3. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 5. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 21/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)