Sněmovní tisk 10
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 41).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 10/4, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 12:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 142).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2014.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 60/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
293Soňa Marková05754-06465.doc (26 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 5. 2. 2014 v 10:11:55
295Soňa Marková05756-06468.doc (161 KB) / PDF (500 KB, 19 stran) 5. 2. 2014 v 12:17:01
301Václav Klučka05762-06479.doc (28 KB) / PDF (211 KB, 1 strana) 7. 2. 2014 v 09:04:58


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojištění, Pojišťovny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, přeshraniční spolupráce, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotní systém, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)