Sněmovní tisk 14
Novela z. o ozbrojených silách ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 14/0 dne 27. 11. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 42).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 3. 2. 2014 vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
495Antonín Seďa05956-06912.doc (12 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 18. 3. 2014 v 14:31:33


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, legislativa, obranná politika, profesionální armáda, strategická obrana, vojenské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)