Sněmovní tisk 18
Zpr. o činnosti Kontrol. rady GA ČR říjen 2012 - říjen 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013

Autor: GA ČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nezisková organizace, politika výzkumu, výzkum a vývoj, zpráva o činnostiISP (příhlásit)