Sněmovní tisk 352
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Aulická Jírovcová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 12. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0352.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 352/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1138/18, PID ALBSB7EHAEFX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Karla Maříková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 671).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 2. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/2 (doporučuje schválit) (revokováno).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/4, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 13:57.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 352/5 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 1. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 352/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 35, usnesení č. 962).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2568Věra Kovářová14792-22028.docx (25 KB) / PDF (261 KB, 4 strany) 5. 4. 2019 v 12:18:26


Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, pojistné, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)