Sněmovní tisk 43
Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 27. 12. 2017.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 824/17, PID KORNALDB6EPE.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 107).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 43/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2018 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 196, usnesení č. 262).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 6. 2018.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 11. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 52/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, korupce, mezinárodní trestní právo, přibližování legislativy, trestná činnost, trestní právoISP (příhlásit)