Sněmovní tisk 532
Novela z. o ČNB - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 289/19, PID KORNB2SJHEPL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 886).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 532/3, který byl rozeslán 21. 1. 2021 v 10:50.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 532/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12., 24. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 1579).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 4. 2021.
  Návrh zákona 30. 4. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 532/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 532/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 1661).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 219/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4432Tomáš Martínek16656-25229.docx (11 KB) / PDF (238 KB, 5 stran) 21. 2. 2020 v 10:13:14
4433Tomáš Martínek16657-25230.docx (8 KB) / PDF (210 KB, 4 strany) 21. 2. 2020 v 10:14:11
4439Vojtěch Munzar16663-25236.docx (245 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 24. 2. 2020 v 15:18:26
4821Jan Skopeček17045-25813.doc (30 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 10:40:52
4822Jan Skopeček17046-25814.doc (31 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 10:40:55
4823Jan Skopeček17047-25815.doc (35 KB) / PDF (191 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 10:40:55
4824Jan Skopeček17048-25816.doc (36 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 10:40:55
5482Jan Hrnčíř17706-26789.docx (13 KB) / PDF (286 KB, 1 strana) 2. 6. 2020 v 15:05:48
5485Mikuláš Ferjenčík17709-26793.docx (18 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:22:02
5487Mikuláš Ferjenčík17711-26795.docx (14 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:22:27
5517Tomáš Martínek17741-26835.docx (7 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 2. 6. 2020 v 17:43:47
5518Tomáš Martínek17742-26836.docx (8 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 17:44:45
5520Tomáš Martínek17744-26838.docx (8 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 17:46:37
5551Mikuláš Ferjenčík17775-26878.docx (833 KB) / PDF (136 KB, 5 stran) 4. 6. 2020 v 17:56:31
7114Tomáš Martínek19338-29471.docx (830 KB) / PDF (94 KB, 3 strany) 15. 12. 2020 v 16:31:14
7250Mikuláš Ferjenčík19474-29694.docx (21 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 14:43:29
7251Mikuláš Ferjenčík19475-29697.docx (24 KB) / PDF (257 KB, 5 stran) 20. 1. 2021 v 14:46:53
7735Tomáš Martínek19959-30353.docx (454 KB) / PDF (175 KB, 2 strany) 11. 3. 2021 v 19:09:11
7736Tomáš Martínek19960-30354.docx (19 KB) / PDF (175 KB, 2 strany) 11. 3. 2021 v 19:12:26


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropská centrální banka, finanční stabilita, finanční trh, kurzové korekce, měnová politika, spotřební úvěr, úrok

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)